پيگيري وضعيت خريد خودرو

شركت آسان موتور تنها در برابر خريداراني مسئوليت دارد كه اطلاعات خريد آنها در شركت ثبت شده و از طريق سيستم زير قابل نمايش باشد. خريداران خودرو مي توانند جهت اطمينان از ثبت خريدشان نزد شركت آسان موتور، كد ملي خود را در كادر زير وارد نموده و مشخصات خريد خودروي در جريان خود را جستجو و مشاهده نمايند.

كد ملي :

عبارت زير را در کادر وارد نماييد.   

  مشاهده دوباره