پيگيري وضعيت خريد خودرو

شركت جيلران موتور تنها در برابر خريداراني مسئوليت دارد كه اطلاعات خريد آنها در شركت ثبت شده و از طريق سيستم زير قابل نمايش باشد. خريداران خودرو مي توانند جهت اطمينان از ثبت خريدشان نزد شركت جيلران موتور ، كد ملي خود را در كادر زير وارد نموده و مشخصات خريد خودروي در جريان خود را جستجو و مشاهده نمايند.

كد ملي :